Wyświetlanie zamówień w panelu głównym sklepu

ss_show_dashboard_orders

Rozszerzenie do CS-Cart oraz Multi-Vendor umożliwia zarządzanie wyglądem wyświetlania zamówień na stronie głównej panelu administracyjnego.

Domena(y) instalacji programu oddzielone przecinkiem
Dla sklepów zakupionych w SoftSolid instalacja darmowa.

Rozszerzenie do CS-Cart oraz Multi-Vendor umożliwia zarządzanie wyglądem wyświetlania zamówień na stronie głównej panelu administracyjnego. Dodatek umożlwia skonfigurowanie bloku "Ostatnie zamówienia" w panelu administracyjnym i ustawienia, które zamówienia z jakim statusem mają być pokazywane, ilość pokazywanych zamówień oraz konfigurację głównej zakładki gdzie pokazują się wszystkie zamówienia.

Zaczynamy od instalacji dodatku:

 

W zakładce "Ogólne" możemy wyłączyć zawężanie wyszukiwania zamówień ze względu na datę która jest w prawym górnym rogu panelu. Po włączeniu tego checkboxa będą pokazywane wszystkie zamówienia niezleżnie od ustawionej daty.

 

W zakładce "Ustawienia" możemy ustawić ilość zamówień w każdej zakładce, określić czy zakładka z danym statusem ma się wyświetlać w bloku "Ostatnie zamówienia" oraz zaznaczyć czy zamówienia z tym statusem mają pokazywać się w zakładce "Wszystkie".

 

 

Normalnie zamówienia są pobierane z zakresu data pokazanych na poniższym rysunku. W konfiguracji dodatku można wyłączyć ograniczenie czasowe i wtedy będą brane po uwagę wszystkie zamówienia.

Zapraszamy do zakupu !

Program:
 • CS-Cart
 • Multi-Vendor
Wersja:
 • 4.9.x
 • 4.8.x
 • 4.7.x
 • 4.6.x
 • 4.5.x
 • 4.4.x
 • 4.3.x
 • 4.2.x
 • 4.1.x
 • 4.0.x
Zmiany w kodzie :
 • Bez zmian w kodzie

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w powyższym formularzu będzie SoftSolid (CS-Cart Polska). Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu zwrotnego z Tobą. Twoje zapytanie i korespondencja z Tobą może zostać zarchiwizowana. Twoje dane, będą przechowywane w bazie sklepu przez czas jego funkcjonowania, Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł usunąć konto. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z nami.

Dobrze wiedzieć Dobrze wiedzieć