FAQ

What is the difference between CS-Cart and Multi-Vendor?

Program CS-Cart is a mutishop-type internet store. With CS-Cart you can manage many stores from one administration panel. Each store can have its own address (domain), appearance and products.

Program Multi-Vendor is an internet passage. It is one store, where many vendors can sale their products. Each vendor has its own administration panel, where he can manage his products. Products are stored in categories, assigned by main administrator. 

Problem z "Nie używaj innych zasad" w module Promocji (CS-Cart, Mulit-Vendor)

Checkbox "Nie używaj innych zasad" służy do ograniczenia stosowania promocji. Należy pamiętać, że jeśli produkt kwalifikuje się do promocji na katalog oraz do promocji w koszyku to zaznaczenie przy obu promocjach  "Nie używaj innych zasad" nie zablokuje zaaplikowania obu promocji. Checkbox "Nie używaj innych zasad" ma zastosowanie w promocjach tego samego rodzaju.

Podczas importu przez sprzedawcę ładowane produkty są ignorowane (Multi-Vendor)

Należy sprawdzić pole "Category" w pliku importu, czy ładowane produkty są przypisywane do kategorii które zostały przydzielone sprzedawcy (vendorowi). Jeśli próbujemy załadować produkty które mają błędnie zdefiniowane kategorie, zostaną one zignorowane podczas importu. 

Problem z SEO na hostingu nazwa.pl (CS-Cart, Multi-Vendor)

W pliku .htaccess w katalogu programu należy odkomentować linię

RewriteBase /

Po zainstalowaniu sklepu pojawiają się błędy w skompilowanych szablonach Smarty (CS-Cart, Multi-Vendor)

Przyczyną tego stanu rzeczy może być włączony moduł suhosin na poziomie serwera www. Jeśli mamy możliwość edycji pliku php.ini (czasami na hostingach zdarza się, że plik php.ini jest lokalny i umożliwia ustawienie własnej konfiguracji php), możemy wyłączyć moduł suhosin dyrektywą:
suhosin.simulation=on

Jak przypisywać kategorie do Sprzedawcy (Multi-Vendor)

Jeśli chcemy, żeby sprzedawca (vendor) mógł dodawać produkty tylko do jednej kategorii umieszczonej w głębi drzewa musimy przypisać mu wszystkie kategorie nadrzędne dla tej kategorii.

Instalacja CS-Cart na serwerach OVH (CS-Cart, Multi-Vendor)

Podczas instalacji CS-Cart lub Multi-Vendor na serwerach OVH może pojawiać sie problem z błędem 500. Problemem jest ustawienie praw do katalogu. Katalog w którym jest CS-Cart lub Multi-Vendor nie może mieć praw 777. Jeśli ma takie prawa należy je zmienić na 755 i błąd powinien ustąpić.

Instalacja CS-Cart na serwerach home.pl (CS-Cart, Multi-Vendor)

Podczas instalacji programu CS-Cart na serwerach firmy home.pl, pojawiają się problemy związane z nietypową konfiguracją serwera www, oraz katalogami systemowymi np. /var które na serwerach home.pl należą do grupy katalgów systemowych i w instalowanych aplikacjach nie są mile widziane. Rozwiązanie tych problemów jest następujące:

  1. Rozpakowujemy sklep w katalogu np. /cscart
  2. Domenę pod którą ma działać sklep kierujemy na katalog główny naszego serwera
  3. W katalogu głównym umieszczemy plik .htaccess o następującej zawartości:


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?nasza_domena\.pl$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/katalog_cscart/
RewriteRule ^(.*)$ /katalog_cscart/$1 [L]

Edytora tinymce kasuje style z kodu strony

W pliku /js/tygh/editors/tinymce.editor.js należy dodać dwie linie:

valid_children : "+body[style]",
verify_html : false,