Wymagania systemowe

Środowisko webowe

CS-Cart został tak zaprojektowany że współpracuje z niemal wszystkimi serwerami, od wynajmowanych hostingów do dedykowanych serwerów.

Istnieją dwa główne wymagania do działania CS-Cart:

 • Wersja PHP 5.3.6, 5.4, 5.5, 5.6, or 7. CS-Cart wspiera SAPI mod_php, FPM, FastCGI. Zalecamy:

  • PHP 5.6 dla CS-Cart/Multi-Vendor 4.3.1 - 4.3.6.

  • PHP 7.0 dla CS-Cart/Multi-Vendor 4.3.6 - 4.4.3. Wcześniejsze wersje nie wspierają PHP 7.

   PHP 7.1 jest wspierane od CS-Cart/Multi-Vendor 4.4.3.

 • MySQL wersja 4.1 lub wyższa (MySQLi lub pdo_mysql powinny działać poprawnie). CS-Cart wspiera też MariaDB 5.5 lub wyższy, oraz PerconaServer 5.5 lub wyższy.

Zalecamy uniksowy system operacyjny dla serwera, taki jak FreeBSD, Linux, czy OS X. Systemy te są bezpieczniejsze, bardziej konfigurowalne i mają lepszą wydajność.

CS-Cart wspiera niemal każdy serwer który obsługuje PHP and MySQL. Jednakże, zalecamy Apache lub Nginx jako najbardziej stabilne serwery dla twojego sklepu.

Konfiguracja serwera

 • SELinux i AppArmor powinny być wyłączone (na serwerze Linux).

 • safe_mode w PHP powinen być wyłączony.

 • file_uploads, allow_url_fopen w PHP powinny być wyłączone.

 • magic_quotes_gpc, magic_quotes_runtime, magic_quotes_sybase w PHP powinny być wyłączone dla PHP 5.3 (nie wykonuj tego kroku, jeśli masz PHP 5.4 lub wyższe).

 • Następujące komendy PHP powinny być włączone.

  ini_set ftp_exec ftp_connect ftp_login ftp_get
  ftp_put ftp_nb_fput ftp_raw ftp_rawlist mysql_pconnect
  eva system exec shell_exec passthru
  escapeshellarg escapeshellcmd set_time_limit    
 • Albo GD, albo Imagick jako rozszerzenie PHP muszą być zainstalowane. Te rozszerzenia działają na obrazach, tworząc miniaturki, nakładając znaki wodne itd. Zalecamy Imagick, ponieważ daje znacznie lepszą jakość obrazu.

 • Rozszerzenie PHP exif powinno być zainstalowane. Od wersji 4.6.3, rozszerzenie będzie używane do tworzenia miniaturek ze zdjęć w orientacji pionowej, tak aby były poprawnie obrócone.

 • cURL support powinien być włączony. To rozszerzenie jest potrzebne dla bezpiecznych połączeń, systemów płatności i obliczania kosztów wysyłki w czasie rzeczywistym.

 • Rozszerzenie mbstring powinno być włączone, zwłaszcza jeśli planujesz używać języka który nie wykorzystuje alfabetu łacińskiego. Rozszerzenie umożliwia CS-Cart poprawną obsługę znaków specyficznych dla języka (np. cyrylicy).

 • Rozszerzenie Phar powinno być aktywne (wbudowane w PHP od v5.3.0).

 • Rozszerzenie ZipArchive powinno być aktywne (wbudowane w PHP od v5.2.0).

 • Jeśli używasz serwera Apache:

  • mod_rewrite powinno być aktywne (działanie SEO);

  • mod_headers powinno być aktywne (działanie CORS i trybu widżetu);

  • mod_ssl powinno być aktywne (działanie SSL);

  • mod_security powinno być nieaktywne; jeśli nie chcesz go wyłączać w całości, tu znajdziesz odpowiednie instrukcje;

  • plik .htaccess powinien zawierać taką strukturę:

   DirectoryIndex Deny Allow Options Order
   AddHandler RewriteEngine RewriteBase RewriteCond RewriteRule
 • Jeśli PHP zostało skomplilowane z rozszerzeniem Suhosin, skonfiguruj je w pliku php.ini:

  suhosin.memory_limit = 0
  suhosin.post.max_vars = 3000
  suhosin.get.max_totalname_length = 3000
  suhosin.session.encrypt = Off
  suhosin.session.cryptua = Off
  suhosin.cookie.cryptdocroot = Off
  suhosin.session.cryptdocroot = Off
  

  Suhosin to rozszerzenie bezpieczeństwa dla PHP. Może jednak powodować błędy w CS-Cart/Multi-Vendor.

Zalecenia architektów CS-Cart

 • Użyj wirtualnego albo dedykowanego prywatnego serwera zamiast współdzielonych hostingów; umożliwia to szybsze aktualizowanie sklepu.
 • Zainstaluj i aktywuj Openssl dla PHP aby wygenerować lepiej zabezpieczone klucze bezpieczeństwa sesji.
 • Zainstaluj Redis lub APCu i ustaw je jako miejsce na dane pamięci cache w CS-Cart.
 • Zainstaluj OPcache.
 • Zainstaluj mod do Apache mod_deflate.

Kompatybilne hostingi

Wymagania serwera webowego są raczej typowe. Tysiące hostingów je zapewnia. Jeśli nie możesz się zdecydować, wybierz hosting z naszej listy kompatybilnych hostingów.

Wymagania sprzętowe serwera.

Wymagania sprzętowe zależą od wielu czynników. Im więcej produktów, klientów i funkcjonalności ma sklep, tym mocniejszy serwer będzie potrzebny.

Oto przykładowe wymagania dla sklepu z 50 klientami na godzinę:

HDD 10 Gb
CPU Jeden rdzeń, 2.4 GHz
RAM 1024 Mb