Negocjowanie cen

ss_price_negotiation

Negocjowanie cen to rozszerzenie do CS-Cart oraz Multi-Vendor pozwalające przeprowadzić negocjację ceny z poziomu karty produktu w sklepie.

Domena(y) instalacji programu oddzielone przecinkiem
Dla sklepów zakupionych w SoftSolid instalacja darmowa.

Negocjowanie cen to rozszerzenie do CS-Cart oraz Multi-Vendor pozwalające przeprowadzić negocjację ceny z poziomu karty produktu w sklepie. Administrator globalnie może ustawić parametry negocjowania cen podczas konfiguracji dodatku.

Zaczynamy od instalacji modułu:

 

 

W tym miejscu konfigurujemy moduł:

 

 

 

W konfiguracji dodatku można ustawić ilość negocjacji ( w ten sposób uniemożliwiamy nieograniczoną ilość prób negocjacji i znalezienie najniższego progu cenowego), jak również zdefiniować wszystkie komunikaty wyświetlane klientowi.

Z poziomu karty produktu można włączyć możliwość negocjacji produku oraz ustawić próg cenowy:

 • wartościowy - cena za którą moża sprzedać produkt - może to być dowolna cena, niższa od ceny bazowej produktu

 • procentowy - próg cenowy jest obliczny jako procent od ceny bazowej produktu np. w przypadku ceny bazowej 30 PLN, jeśli wpiszemy 25%, progiem cenowym będzie wartość 22,5 PLN  ( 30-(30*0,25))

 

 

Podczas negocjacji ceny klient wpisuje swoje propozycje ceny za którą gotowy jest kupić produkt:

 

 

Podanie ceny progowej lub wyższej za którą sprzedawca może sprzedać przedmiot powoduje wygenerowanie kodu rabatowego który może zostać użyty podczas zakupów.

 

 

Zapraszamy do zakupów !

Program:
 • CS-Cart
 • Multi-Vendor
Wersja:
 • 4.9.x
 • 4.8.x
 • 4.7.x
 • 4.6.x
 • 4.5.x
 • 4.4.x
 • 4.3.x
 • 4.2.x
 • 4.1.x
 • 4.0.x
Zmiany w kodzie :
 • Bez zmian w kodzie

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w powyższym formularzu będzie SoftSolid (CS-Cart Polska). Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu zwrotnego z Tobą. Twoje zapytanie i korespondencja z Tobą może zostać zarchiwizowana. Twoje dane, będą przechowywane w bazie sklepu przez czas jego funkcjonowania, Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł usunąć konto. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z nami.

Dobrze wiedzieć Dobrze wiedzieć