Integracja z Baselinker

ss_baselinker

Rozszerzenie do CS-Cart oraz Multi-Vendor integrację z systemem Baselinker. Dodatek w pełni integruje program CS-Cart/Multi-Vendor umożliwając wymianę danych o produktach oraz zamówieniach.

Domena(y) instalacji programu oddzielone przecinkiem
Dla sklepów zakupionych w SoftSolid instalacja darmowa.
1090,91 PLN

(Cena netto)

Ten produkt jest dystrybuowany w postaci elektronicznej
(plik do pobrania)

Rozszerzenie do CS-Cart oraz Multi-Vendor umożliwa integrację z systemem Baselinker. Dodatek w pełni integruje program CS-Cart/Multi-Vendor zapewniając wymianę danych o produktach oraz zamówieniach. Poza tym zawiera funkcje łączace z naszymi dodatkami Integracja z InPost przez ShipX oraz Moduł Elektroniczny Nadawca Poczta Polska.

Zaczynamy od instalacji dodatku:

Następnym krokiem jest dodanie połączenie ze sklepem CS-Cart w systemie Baselinker. Wchodzimy w zakładkę "Integracj"e z klikamy przycisk "Dodaj integrację".

Z listy dostępnych integracji wybieramy ikonę CS-Cart w sekcji "Sklepy":

W następnym oknie ustawiamy klucz dostępu do systemu Baselinker. Klucz odczytujemy z pola "Hasło komunikacji" w konfiguracji integracji Baselinker i wpisujemy jest w pole o takiej samej nazwie w konfiguracji addona. Po zapisaniu konfiguracji należy skopiować link (czerwony) i wkleić go do pola "Plik wymiany danych" w panelu Baselinker:

Następnie przechodzimy do konfiguracji add-ona. W zakładce "Ogólne" podajemy podstawowe dane dostępu do serwisu Baselinker:

W zakładce "Pola profilu" należy podać ID określonych pól profilu, używanych do synchronizacji danych klientów z Baselinkerem.

Kolejna zakładka w konfigruacji określa wymianę informacji o produktach:

Następna zakładka określa sposób pobierania danych identyfikacyjnych produktu - kodu EAN i SKU.

W tej zakładce określamy parametry wymiany zamówień pomiędzy CS-Cart/Multi-Vendor a systemem Baselinker:

Parametry wymiany pomiędzy Baselinker a CS-Cart/Multi-Vendor definiujemy w tej zakładce konfiguracji:

W tej sekcji można ustawić zasady logowania operacji wymiany danych pomiędzy BL a CS-Cart/Multi-Vendor

W wersji Multi-Vendor każdy sprzedawca może zostać połączony z osobnym kontem w Baselinker. Główny admin włącza możliwość takiego podłączenia tak jak widać poniżej. Checkbox "Zezwól na dostęp do API" jest dostępny tylko dla głównego admina Multi-Vendor.

Operacje wymiany danych pomiędzy Baselinker i CS-Cart/Multi-Vendor są dokładnie logowane i można je przegladać tak jak pokazano poniżej.

Dodatek realizuje współprace z wieloma storefrontami (CS-Cart Ultimate) jak również w wieloma sprzedawcami (Multi-Vendor). Każdy sprzedawca/storefront może realizować komunikacje z osobnym kontem w baselinker przypisanym do określonego storefrontu/sprzedawcy.

Zapraszamy do zakupu!

Program:
 • CS-Cart
 • Multi-Vendor
Wersja:
 • 4.14.x
 • 4.13.x
 • 4.12.x
 • 4.11.x
 • 4.10.x
 • 4.9.x
 • 4.8.x
 • 4.7.x
 • 4.6.x
 • 4.5.x
 • 4.4.x
 • 4.3.x
 • 4.2.x
 • 4.1.x
 • 4.0.x

Dokumentacja dodatku (wersja polska) (ss_baselinker_pl.pdf, 1,521 Kb) [Pobierz]

Add-on documentation (english version) (ss_baselinker_en.pdf, 1,235 Kb) [Pobierz]

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w powyższym formularzu będzie SoftSolid (CS-Cart Polska). Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu zwrotnego z Tobą. Twoje zapytanie i korespondencja z Tobą może zostać zarchiwizowana. Twoje dane, będą przechowywane w bazie sklepu przez czas jego funkcjonowania, Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł usunąć konto. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z nami.

Dobrze wiedzieć Dobrze wiedzieć