Filtrowanie sprzedawców według określonych kryteriów

ss_vendor_filtering
Dodatek do sklepu oraz Multi-Vendor umożliwia tworzenie filtrów dla sprzedawców. W ten sposób można stworzyć dowolne filtry ułatawiające filtrowanie.
Domena(y) instalacji programu oddzielone przecinkiem
Dla sklepów zakupionych w SoftSolid instalacja darmowa.
200.00 USD

(Cena netto)

Ten produkt jest dystrybuowany w postaci elektronicznej
(plik do pobrania)

Dodatek do sklepu oraz Multi-Vendor umożliwia tworzenie filtrów dla sprzedawców. W ten sposób można stworzyć dowolne filtry ułatawiające filtrowanie sprzedawców.

Przed rozpoczęciem korzystania z dodatku, należy upewnić się że użytkownik który łączy sklep z bazą danych ma uprawienia do tworzenia i usuwania widoków mySQL (CREATE VIEW, DELETE VIEW).

Zaczynamy od instalacji dodatku:

Konfiguracja addona umożliwia włączenie specjalnego sortowania dla sprzedawców oraz określa konfigurację filtra kategorii dla sprzedawców:

Właściwości filtrów dla sprzedawców definiujemy na specjalnie przygotowanej liście:

Standardowo w dodatku są utworzone 4 filtry ale można dodać filtrowanie po dowolnym parametrze sprzedawcy (o ile ma reprezentację w postaci kolumny w bazie danych):

Poniżej mamy przykład tworzenia filtra na określony kraj:

Filtrowanie sprzedawców oparte jest na standardowych filtrach. Tworzona jest ukryta kategoria która zawiera produkty odpowiadające sprzedawcom.

Na liście sprzedawców są dostępne dwie opcje do generowania filtrów:

Na liście sprzedawców w marketplace po lewej stronie pojawiają się filtry umożliwiające łatwe znalezienie sprzedawcy:

Po wybraniu filtra, zostaje wyświetlony odpowiedni sprzedawca:

Dodatek umożliwia tworzenie również własnych filtrów sprzedawców. Poniżej przykład tworzenia filtru względem planu sprzedawcy, do którego przypisany jest sprzedawca:

Poszczególne pola mają następujące znaczenie:

- Nazwa cechy - nazwa pod jaką będzie się wyświetlał filtr w planie sprzedawcy.

- Pole lub lista pól - pola w bazie danych, według których będzie działał filtr. W tablicy companies znajduje się pole plan_id, zawierające ID planu sprzedawcy.

- Kod cechy - wewnętrzna nazwa cechy na której opiera się filtr. Nie jest widoczna dla klientów

- Tablica referencyjna - nazwa tablicy, zawierająca dodatkowe informacje o polu według którego działa filtr. Tablica vendor_plan_descriptions zawiera nazwy planów sprzedawców.

- Klucz w tablicy: połączenie pomiędzy tablicą companies a tablicą referencyjną. W tym przypadku, obie tablice zawierają pole plan_id

- Pole z danymi: pole w tablicy referencyjnej z dodatkowymi informacjami. Pole plan zawiera nazwy planów sprzedawców.

- Typ cechy: ponieważ każdy sprzedawca może mieć przypisany tylko jeden plan sprzedawcy, wybieramy "Cecha pojedyncza".

 

Po zapisaniu pola i przegenerowaniu filtrów, nowy filtr pojawił się na stronie ze sprzedawcami.

Możliwe jest też wyświetlanie wartości konkretnych pól profilu pod sprzedawcą, co umożliwia wyróżnienie ważnych informacji, takich jak numer telefonu.

ss_vendor_filtering_10_en.png?1551898499

Lista sprzedawców może się wyświetlać w formacie 2-lub 3 kolumnowym, a szerokość zdjęć można dostosować w konfiguracji dodatku.

ss_vendor_filtering_10_en.png?1551898499

ss_vendor_filtering_10_en.png?1551898499

Dodatek umożliwia też filtrowanie sprzedawców według dowolnego pola profilu - równieź takiego które zostało dodane przez administratora. Wspierane są wszystkie typy pól - na poniższym przykładzie tworzymy pole profilu "Dzielnica", które ma trzy warianty.

Następnie dodajemy rekord do listy pól. Aby filtr zadziałał poprawnie, pola "Kod cechy" musi być równe nazwie pola profilu, a "Typ cechy" musi być ustawiony na "Pole profilu".

Po zapisaniu rekordu i odświeżeniu filtrów, pojawia się możliwość sortowania sprzedawców po wybranej dzielnicy.

Możliwe jest też filtrowanie sprzedawców według danych z własnych tablic, które nie istnieją domyślnie w Multi-Vendor. Jeśli tablica zawiera kolumny company_id i lang_code, filtr można ustawić dokładnie tak samo jak w przypadku domyślnych tablic Multi-Vendor.

 

Dodatek w znaczący sposób poprawia szybkość znalezienia sprzedawcy oraz ułatwia nawigowanie pomiędzy sprzedawcami.

Zapraszamy do zakupu!

Program:
 • Multi-Vendor
 • Tylko Multi-Vendor
Wersja:
 • 4.13.x
 • 4.12.x
 • 4.11.x
 • 4.10.x
 • 4.9.x
 • 4.8.x
 • 4.7.x
 • 4.6.x
 • 4.5.x
 • 4.4.x
 • 4.3.x
 • 4.2.x
 • 4.1.x
 • 4.0.x
Zmiany w kodzie :
 • Bez zmian w kodzie

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w powyższym formularzu będzie SoftSolid (CS-Cart Polska). Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu zwrotnego z Tobą. Twoje zapytanie i korespondencja z Tobą może zostać zarchiwizowana. Twoje dane, będą przechowywane w bazie sklepu przez czas jego funkcjonowania, Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł usunąć konto. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z nami.

Dobrze wiedzieć Dobrze wiedzieć