Wersja 4.16.2 z usprawnieniami dla storefrontów oraz zakupów jednym kliknięciem

Marzec 30, 2023

Właśnie opublikowaliśmy CS-Cart Store Builder oraz CS-Cart Multi-Vendor 4.16.2. Ta wersja zawiera głównie niewielkie usprawnienia oraz poprawki błędów. W tym artykule omówimy najważniejsze zmiany. Pełna lista zmian dostępna jest w dokumentacji wersji 4.16.2.

Usprawnienie do storefrontów w CS-Cart Multi-Vendor Ultimate

Użytkownicy najbardziej rozbudowanej edycji Multi-Vendor otrzymają kilka usprawnień do storefrontów: poprawki do powiadomień sprzedawców, a także lepsze API dla administratorów storefrontów.

Sprzedawcy otrzymują powiadomienia z odpowiednich storefrontów

Właściciele CS-Cart Multi-Vendor tworzą storefronty dla różnych grup klientów lub gałęzi biznesu. Możesz stworzyć storefront dla konkretnej grupy produktów, lub dla wybranych państw - z własnymi językami, walutami etc. Sprzedawcy rejestrują się w Marketplace przez dowolny ze storefrontów.

Problem w tym, że powiadomienia dla sprzedawców mogą pochodzić z różnych storefrontów. Na przykład, gdy sprzedawca zarejestrował się w storefroncie A, mógł czasem otrzymać maila z nazwą i logiem storefrontu B. 

Poprawiliśmy to zachowanie w wersji 4.16.2. Teraz Multi-Vendor pamięta w jakim storefroncie zarejestrował się sprzedawca. Dla sprzedawcy ten storefront jest głównym, więc następujące powiadomienia związane ze sprzedawcą przychodzą z tego storefrontu:

  • Rejestracja i aktywacja konta sprzedawcy
  • Zatwierdzenie/odrzucenie produktów w moderacji
  • Konieczność spłaty długu wobec sklepu

Jeżeli klient złoży zamówienie z innego storefrontu, sprzedawca otrzymuje powiadomienie właśnie z tego storefrontu.

API: Prawa administratorów storefrontów zostały rozdzielone

W Multi-Vendor 4.15.1, dodaliśmy możliwość przypisywania administratorów do konkretnych storefrontów. To przydatna funkcja, jeżeli chcesz aby administratorzy widzieli tylko dane, które są dla nich istotne. 

W wersji 4.16.2, zmieniliśmy zachowanie API dla administratorów przypisanych do storefrontów. Teraz administrator widzi dokładnie te same dane co w panelu: na przykład, nie będzie widział dodatkowych kategorii z innych storefrontów etc.

“Zakup jednym kliknięciem” teraz zachowuje się tak samo we wszystkich sytuacjach

CS-Cart zawiera dodatek “Zakup jednym kliknięciem” który pozwala klientów umówić się na  telefon. Dodaje też przycisk “Kup jednym kliknięciem” na stronie produktu. Kiedy kupujący kliknie przycisk, musi wpisać dane kontaktowe - imię, numer telefonu i email. 

Poprzednio, przycisk zachowywał się inaczej w różnych sytuacjach:

  • Jeżeli kupujący nie wpisał e-maila, przycisk tworzył jedynie żądanie zakupu.
  • When a buyer left an email, then the button also created an order.

Było to spowodowane tym, że pole “Email” było wymagane podczas składania zamówienia. Od wersji 4.16.2, “Zakup jednym kliknięciem” zawsze stworzy zamówienie. Jeżeli kupujący nie wpisze e-maila, wtedy zostanie on zastąpiony nieistniejącym adresem kończącym się na @example.com. 

Dodatkowe bloki z produktami w aplikacji mobilnej

CS-Cart umożliwia stworzenie bloków z różną zawartością w dowolnym miejscu sklepu. Na przykład, jeżeli produkt ma zerowy stan magazynowy, block z podobnymi produktami (z tej samej kategorii lub w podobnej cenie) może dać klientom dodatkowe możliwości zakupu. 

W poprzedniej wersji, bloki “podobne produkty” oraz “produkty w tej samej cenie” były widoczne wyłącznie na wersji desktopowej sklepu. W Multi-Vendor 4.16.2, dodaliśmy wsparcie dla takich bloków do aplikacji mobilnej. Aby bloki były widoczne, należy przejść do zakładki Projektowanie -> Bloki, stworzyć stroną “Zobacz produkt” w układzie aplikacji mobilnej i dodać potrzebne bloki do jej zawartości. Teraz możesz pokazywać podobne produkty nie tylko na komputerach, ale też w wersji mobilnej sklepu.

Edytor TinyMCE umożliwia wgrywanie plików

W CS-Cart, możesz wybrać edytor HTML który będzie używany do edycji zawartości — TinyMCE lub Redactor. W wersji 4.16.1, TinyMCE działał niepoprawnie: nie można było załadować plików. Znaleźliśmy i poprawiliśmy ten problem. Teraz możesz używać TinyMCE aby dodawać na przykład zdjęcia do opisów produktów.

Poprawki do importu i eksportu produktów

Produkty załadowane przez sprzedawców wymagają moderacji

Dodatek “Moderacja produktów sprzedawcy” umożliwia śledzenie zmian w produktach przez administratorów Marketplace. Na przykład, mogą oni zaakceptować lub odrzucić zmiany w produkcie przez wyświetleniem go w sklepie.

Poprzednio, gdy moderacja produktów była wymagana, produkty sprzedawców mogły przez chwilę być widoczne w sklepie po ich zaimportowaniu. Znikały one dopiero po tym jak import został ukończony.

W wersji 4.16.2, wszystkie zaimportowane produkty sprzedawców natychmiast wymagają moderacji i nie są w żadnym momencie widoczne w sklepie podczas procesu importu.

Usunięta ograniczenia w eksporcie produktów dla sklepów z 30+ językami

Aby klienci mogli łatwiej kupować w twoim sklepie, możesz dać im możliwość wyboru języka. Jednak wielojęzyczny sklep wymaga nie tylko przetłumaczenia interfejsu, ale też katalogu - nazw i opisów produktów, kategorii, opcji i innych.

W poprzedniej wersji występował problem: eksport produktów z 30 lub więcej językami był niemożliwy. Teraz to ograniczenie zostało usunięte. 

Pełna lista zmian jest dostępna w changelogu.

Aktualizacje do wersji 4.16.2 są już dostępne. Jak zawsze, pakiety aktualizacyjne są rozsyłane stopniowo, aż trafią do wszystkich posiadaczy licencji CS-Cart i Multi-Vendor. Jeżeli zatem nie widzisz wersji 4.16.2 w Centrum Aktualizacji, spróbuj ponownie później.

Jeżeli używasz Multi-Vendor No-Code, proces aktualizacji będzie automatyczny i pewnego dnia po prostu funkcjonalności wersji 4.16.2 pojawią się w twoim sklepie.

Komentarze

Postów nie znaleziono

Napisz opinię