Szkolenia z systemu marketplace Multi-Vendor i systemu do sprzedaży przez internet CS-Cart

Proponujemy państwu szkolenia z obsługi i zarządzania system CS-Cart lub marketplace Multi-Vendor.

Zajęcia mogą być prowadzone są w naszym biurze, przez skype, u klienta lub w dowolnej innej lokalizacji i obejmują tematykę dotyczącą CS-Cart i Multi-Vendor . Zainteresowani mają do wyboru kilka rodzajów szkoleń, obejmujących między innymi obsługę sklepu, zarządzanie wyglądem sklepu, pisanie rozszerzeń do programu, warsztaty praktyczne oraz indywidualnie zajęcia prowadzone na sklepie klienta, w trakcie których wykonywane są prace związane z obsługą sklepu w praktyczny sposób uczące potrzebnych zagadnień. Prowadzimy pokazy i warsztaty o różnym poziomie zaawansowania dla różnych grup odbiorców.

Oferta skierowana jest do użytkowników indywidualnych, jak również do firm i instytucji, chcących w maksymalny sposób wykorzystać potencjał rozwiązań oferowanych przez CS-Cart i Multi-Vendor. Szkolenia organizujemy z naszym biurze, przez Google Meet, w siedzibie klienta lub innym, wskazanym miejscu.

Koszty szkolenia:
a) Koszty podróży tam/z powrotem pociągiem i dojazd do miejsca prowadzenia szkolenia ( w przypadku szkolenia poza naszym biurem)
b) 475 PLN netto/h za każdą rozpoczętą godzinę pracy szkoleniowca (w przypadku ilości godzin większej niż 6h - 375 PLN netto/h)
c) koszt noclegu w hotelu dobrej klasy – jeśli szkolenie (wraz z dojazdem w obie strony) pracownika (szkoleniowca) będzie dłuższy niż 1 dzień (12h) ( w przypadku szkolenia poza naszym biurem)
d) maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu w naszym biurze - 2 (dwie osoby),  w pozostałych przypadkach dowolna ilość osób pozwalająca przeprowadzić efektywne zajęcia

Obsługa admnistracyjna i sprzedażowa CS-Cart lub marketplace Multi-Vendor

Program szkolenia:

 • Zapoznanie z panelem administracyjnym programu, prawa dostępu do panelu, definiowanie administratorów oraz nadawanie im praw do określonych części panelu administracyjnego.
 • Opcje produktów, kombinacje opcji produktów, stany magazynowe dla kombinacji, indywidualne kody dla kombinacji opcji.
 • Warianty produktów, tworzenie opcji produktów na bazie cech, grupowanie produktów w zestawy
 • Cechowanie produktów, budowanie filtrów opartych na cechach, ustawienia bloków z filtrami.
 • Moduł promocji, promocje na katalog i koszyk, kody rabatowe, grupy rabatowe, automatyczne generowanie kodów rabatowych.
 • Konfigurowanie ustawień programu dla pełnego i efektywnego wykorzystania wszystkich możliwości.
 • Konfigurowanie Google Analytics, Google Merchant oraz Google Recaptcha i efektywne tworzenie feeds (feedów produktowych) dla zwiększenia sprzedaży.
 • Zarządzanie danymi klientów, konfigurowanie ustawień RODO(GDPR), dostęp klientów do danych osobowych oraz inofmracje o zgodności programu z RODO(GDPR)
 • Konfigurowanie konta pocztowego do wysyłania powiadomień z programu, zarządzanie statusami zamówień, wysyłek, konfigurowanie wyglądu wiadomości wysyłanych do klientów
 • Bony podarunkowe, punkty lojalnościowem, zwroty i reklamacje - efektywne zarządzanie relacjami z klientami
 • Logowanie do systemu danymi z portali społecznościowych, logowanie do panelu danymi z google

Tylko Multi-Vendor:

 • Master produkty, filozofia działania, udostępnianie produktów, ustawianie produktów przez sprzedawców
 • Plany sprzedawców, efektywane zarządzanie, ustawienia prowizji, prowizje na kategorie (tylko MV PLUS i ULTIMATE)

Projektowanie i programowanie dodatków do CS-Cart i Multi-Vendor

Program szkolenia:

 • Omówienie budowy oraz struktury programów CS-Cart oraz Multi-Vendor, topologia drzewa katalogów oraz lokalizacja elementów programu.
 • Wzorzec MVC w programie CS-Cart i Multi-Vendor, kontrolery i ich rola, główne pliki core i ich struktura, przestrzenie nazw.
 • Szablony smarty, rozszerzenia, rozmieszczenie w katalogach oraz nazewnictwo stosowane w szablonach.
 • Budowa struktury dodatków, pliki konfiguracyjne, rola poszczególnych struktur dodatku, narzędzia stosowane do tworzenia oraz rozwijaniu dodatków (addons).
 • Schematy budowania dodatków w wersji 3.0 oraz 4.0. Omówienie różnic w sposobie tworzenia dodatków w zależności od wersji schematu do CS-Cart i Multi-Vendor.
 • Prawa dostępu do określonych funkcji dodatku (addon), definiowanie dostępu, określanie akcji możliwych do wykonania przez użytkowników.
 • API CS-Cart i Multi-Vendor, zarządzanie dostępem do API, generowanie kluczy API, rozszerzanie standardowego API w dodatkach do programu (addons).
 • Tworzenie własnego dodatku, projektowanie funkcjonalności, tworzenie poszczególnych elementów, opracowanie logiki przepływu inforamcji, projekt struktury bazy danych, akcje podczas instalacji oraz deinstalacji dodatku.