Nowa wersja Multi-Vendor i CS-Cart 4.15.2

Październik 29, 2022

CS-Cart i Multi-Vendor 4.15.2 z nowymi funkcjonalnościami dla produktów i poprawkami błędów

Właśnie opublikowaliśmy CS-Cart i Multi-Vendor 4.15.2. Ta wersja głównie poprawia błędy i wprowadza niewielkie usprawnienia. Pełna lista zmian znajduje się w dokumentacji. W tym artykule omówimy tylko najważniejsze zmiany

PayPal Checkout z 3-D Secure 2

3-D Secure (lub 3DS) to protokół zabezpieczający płatności kartą klientów z całego świata, który również spełnia wymóg SCA wprowadzony przez Unię Europejską. 3DS jest ważną częścią wielu metod płatności używanych w CS-Cart i Multi-Vendor. Firmy takie jak Visa czy Mastercard rozbudowują ten protokół w celu przeciwdziałania oszustwom.

Stara integracja CS-Carta z PayPal Pro i PayPal Advanced wspierała jedynie 3D Secure 1. Ale Visa i Mastercard powoli przenoszą się na nową wersję protokołu 3DS — 3DS 2.0. Te firmy nie będą już wspierać pierwszej wersji protokołu. Od 14 października, PayPal porzuci metody płatności korzystające z 3DS1. Zalecaną alternatywą jest nowy PayPal Checkout.

Aby mieć pewność że metody płatności w twoim sklepie nadal będą działać, zaimplementowaliśmy nową wersję PayPal Checkout wspierającą 3-D Secure 2.

Ponieważ czas pozostawiony przez PayPal na stworzenie takiej integracji był dość krótki, na tą chwilę integracja umożliwia klientom płatność przez konto PayPal, lub wpisanie danych karty kredytowej. Formularz pojawia się na stronie składania zamówienia, ale CS-Cart w żadnym momencie nie zapisuje danych karty kredytowej klienta. W ten sposób proces płatności pozostaje kompatybilny z PCI DSS.

Jeżeli używasz starszej wersji CS-Cart i nie możesz zaktualizować sklepu do 4.15.2, jest też inne rozwiązanie. PayPal SDK Checkout to zewnętrzny moduł wspierający starsze wersje CS-Cart. Do tego wspiera usługę PayPal Pay Later, która nie jest jeszcze dostępna w naszej integracji. Wielu naszych klientów korzysta z tego modułu. 

W przyszłości, w zależności od feedbacku klientów i naszych priorytetów, możemy rozszerzyć funkcjonalność naszej integracji z PayPal checkout o nowe metody płatności (PayPal Pay Later, SEPA, giropay, Sofort, etc). Płatności takie jak Sofort, SEPA, giropay, i wiele innych będą też wspierane przez Stripe Checkout od wersji CS-Cart i Multi-Vendor 4.16.1.

Poprawki do pakietów produktów

Od wersji 4.14.1, CS-Cart umożliwia sprzedaż zestawów produktów ze zniżką poprzez dodatek “Pakiety produktów”.Otrzymaliśmy od klientów dużo feedbacku, co umożliwia dalszą rozbudowę dodatku. Na ten moment poprawiliśmy wygląd i wydajność "Pakietów", oraz rozwiązaliśmy problemy związane z opcjami i cechami.

W wersji 4.15.2, kontynuujemy rozwój dodatku i dodajemy więcej możliwości konfiguracji wyglądu pakietów produktów w sklepie. Możliwa jest na przykład zmiana pozycji bloku zawierającego pakiety produktów, co umożliwia wyróżnienie określonej zawartości na karcie produktu.

Na przykład, pakiety mogą być pokazane nad rozszerzonym opisem produktu, przez co natychmiast przyciągają uwagę klienta.

Albo można je wyświetlić w osobnej zakładce, tak aby klient trafił na nie podczas przeglądania dokładnych informacji o produkcie.

Wybór różnych opcji dla produktów w pakiecie

W CS-Cart, możesz wyświetlać zestaw tych samych produktów z różnymi opcjami/wariantami jako przeceniony. Poprzednio, jeżeli pakiety zawierał ten sam produkt w trzech wariantach, na frontendzie pokazywał się trzy razy dokładnie ten sam produkt. Jest to przydatna opcja jeśli sprzedajesz pakiet np. trzech takich samych t-shirtów ze zniżką. Jeżeli chcesz jednak sprzedać różne rodzaje produktu w jednym pakiecie, wymaga to dodania osobnych wariantów. 

W wersji 4.15.2, klient może wybrać opcje i cechy produktu przy dodawaniu produktów z pakietów do koszyka. Każdy produkt jest wyróżniony osobno i posiada własny zestaw opcji i cech.

Intuicyjne tworzenie pakietów

CS-Cart umożliwia zdefiniowanie czy zniżka obejmuje wszystkie warianty produktu, czy tylko jeden wybrany wariant. W wersji 4.15.2, tworzenie pakietów produktów wyświetla konkretny wariant, który jest używany w pakiecie.

Teraz gdy tworzony jest pakiet z produktami wariantowymi, możesz zobaczyć które warianty są w nim wykorzystywane. 

Optymalizacja SEO

W CS-Cart, ta sama strona może być dostępna z różnych adresów URL, z różnymi liczbami ukośników, na przykład:

https://example.com/page i https://example.com/Page/

Dzięki temu, użytkownik zawsze ma możliwość otwarcia strony której poszukuje. Ale konkurencja może w ten sposób też zaniżać wyniki wyszukiwania strony, tworząc zduplikowane linki.

W wersji 4.15.2, rozbudowaliśmy dodatek  “SEO” i teraz jeżeli klient wejdzie na link zawierający duże litery, zostanie przekierowany na ten sam link z małymi literami, unikając duplikatów i polepszając pozycję sklepu w wynikach wyszukiwania.

Szybsza masowa edycja produktów

CS-Cart umożliwia masową edycję produktów. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna dla dużych Marketplace, z szerokim katalogiem produktowym.

Powiedzmy, że administrator chce edytować cechy dla 50 produktów. Jeżeli każdy produkt ma 5 cech, strona masowej edycji produktów musi wyświetlić 250 cech i jeszcze więcej wariantów. 

Ładowanie takiej strony było bardzo powolne i używało dużo RAMu. W 4.15.2, poprawiliśmy wydajność masowej edycji produktów poprzez leniwe ładowanie (dane są ładowane tylko jeżeli są potrzebne).

Nasze badania pokazały że prędkość ładowania strony zmniejszyła 2.5-4 razy i używa 2.5-5 razy mniej RAMu. Aktualizacja dużych ilości produktów jest teraz szybsza.

Szybka zmiana warunków zwrotu produktów

W wersji 4.15.2, masowe edytowanie produktów stało się jeszcze prostsze. CS-Cart umożliwia ustalenie kiedy klienci mogą zwrócić produkt i ile mają na to czasu. Domyślnie, klienci mogą zwrócić produkt w ciągu 10 dni. W nowej wersji, jeżeli zmienisz wartość okresu zwrotu, zmieni się ona przy wszystkich produktach.

Ustaw nowy okres zwrotu lub zupełnie go wyłącz, a wszystkie produkty automatycznie zmienią swoje ustawienia. Oczywiście nadal można indywidualnie zmienić ustawienia na poziomie produktów.

Wartości te można też ustawić na poziomie importu, co umożliwia szybkie ustawienie specyficznych reguł zwrotu dla określonej grupy produktów

Multi-Vendor: Powiadomienia o produktach w moderacji

Dodatek “Moderacja produktów sprzedawcy” w Multi-Vendor umożliwia administratorom kontrolę zmian wprowadzanych w sklepie przez sprzedawców. Regularnie rozszerzamy możliwości tego dodatku aby ułatwić administratorom śledzenie zawartości tworzonej przez sprzedawców. Od wersji 4.15.1, administratorzy widzą dokładnie jakie zmiany zostały wprowadzone i mogą je porównać ze starą wersją zawartości.

W wersji 4.15.2, właściciele Marketplace mogą codziennie otrzymywać podsumowanie zmian wprowadzonych w sklepie, co umożliwia szybkie przejście do ich zatwierdzania w dowolnymi momencie dnia. Na stronie “Powiadomienia administratora”, możesz skonfigurować którzy administratorzy otrzymują powiadomienia o nowych produktach i gdzie - na maila, lub do centrum powiadomień. E-mail zawiera informację o liczbie produktów oczekujących na zatwierdzenie i jak długo już na nie oczekują.

Ultimate: poprawiony problem z zapisywaniem kategorii dla storefrontów

Dzięki waszemu wsparciu, ciągle rozbudowujemy CS-Cart i zmniejszamy liczbę błędów. W CS-Cart i Multi-Vendor Ultimate, możesz stworzyć wiele storefrontów dla określonych grup klientów (odzież dla kobiet i mężczyzn, storefront dla każdego państwa). Aby rozróżnić storefronty, każdy może mieć osobne drzewo kategorii.

Poprzednio, po kliknięciu na  “Zapisz” na liście kategorii lub metod wysyłki, wszystkie kategorie lub metody wysyłki stawały się wspólne dla wszystkich storefrontów. 

Poprawiliśmy to w wersji 4.15.2. Teraz możesz bezpiecznie pracować z wieloma storefrontami i mieć pewność, że żadne dane nie przepadną.