CS-Cart i Multi-Vendor w wersji 4.12.2 są już dostępne!

Marzec 21, 2021

Niedawno opublikowana została wersja 4.12.2 oprogramowania CS-Cart i Multi-Vendor. Zawiera ona dużo poprawek błędów oraz usprawnień istniejących funkcjonalności. Pełna lista zmian dostępna jest w dokumentacji, więc tutaj wymienimy tylko najważniejsze z nich.

Zmiany w Multi-Vendor

  • Dodano możliwość eksportu źródeł danych z wybranego storefrontu. Teraz możliwe jest pobranie danych tylko z jednego storefrontu, a nie z całego marketplace.

  • Metoda płatności stworzona przez sprzedawcę może zostać przypisana do metody wysyłki. Dodatek do CS-Cart i Multi-Vendor “Zależności płatności” umożliwia przypisanie metod płatności do metod wysyłki. W ten sposób można ustalić jakie metody płatności powinny być widoczne po wyborze przez klienta określonej metody wysyłki.

Gdy sprzedawcy otrzymują wpłaty bezpośrednio od klientów, poprzez dodatek “Bezpośrednie płatności klienta do sprzedawcy”, mogą używać własnych metod płatności. Od wersji 4.12.2, sprzedawcy mogą łączyć swoje metody płatności z metodami wysyłki w sklepie.

  • Poprawione zachowanie produktów bez przypisanej kategorii. Czasami w Marketplace mogą pojawić się produktu bez przypisanej kategorii, na przykład gdy import produktów nie zawierał zmapowanego pola kategorii. W poprzednich wersjach, specjalna kategoria “Produkty” była tworzona dla takich produktów. 

Teraz ta kategoria ma nazwę “Produkty bez kategorii”. Jest domyślnie ukryta i możliwa jest zmiana jej nazwy. Jeżeli Marketplace zawiera produkty bez kategorii, otrzymasz powiadomienie o konieczności przypisania do nich kategorii. W ten sposób klienci zawsze będą mogli znaleźć produkty których potrzebują. 

Jeżeli sprzedawca zaimportuje produkty z kategorią która nie istnieje w Marketplace, te produkty zostaną zaktualizowane, ale zostaną przypisane do kategorii “Produkty bez kategorii”. Jeżeli takie produkty zostaną zaimportowane przez administratora, nowe kategorie zostaną stworzone automatycznie.

Ogólne zmiany

  • Łatwiejsze zarządzanie wiadomościami.  Teraz, jeżeli wiadomość została wysłana z poziomu produktu, zamówienia lub schematu importu (w wersji Multi-Vendor), łatwiej jest ją znaleźć i zrozumieć kontekst.

  • Zalogowani klienci mogą zarządzać swoim koszykiem z wielu urządzeń jednocześnie. W poprzedniej wersji, jeżeli klient dodawał produkty do koszyka z różnych urządzeń, stan koszyka nie był zsynchronizowany. Klient musiał się wylogować i zalogować aby zobaczyć zmiany.

W wersji 4.12.2, poprawiliśmy logikę pracy z koszykiem. Teraz, jeżeli jesteś zalogowany na wielu urządzeniach w tym samym momencie, produkty w koszyku będą się aktualizować.

  • Opinie o wariantach produktów nie znikają. Otrzymaliśmy informacje od wielu klientów, że opinie o produkcie znikały po zmianie domyślnego wariantu produktu. Poprawiliśmy ten błąd w wersji 4.12.2. 

  • Export/Import stanów ma teraz osobną zakładkę. W poprzednich wersjach znalezienie tej opcji było dość trudne. W wersji 4.12.2 przenieśliśmy ją do osobnej sekcji, w zakładce “Stany” na stronie “Administracja → Export/Import danych”.

  • Łatwiejsze dodawanie produktów do ręcznie wypełnianych bloków. W wersji 4.12.2, dodaliśmy możliwość szybkiego dodawania produktów do bloków - wystarczy wpisać jego nazwę aby znaleźć produkt.

  • Wsparcie Google Analytics 4. Niedawno Google ogłosił nową wersję Google Analytics i jest ona teraz wersją domyślną dla nowych użytkowników rozpoczynających pracę z systemem Analytics. Dlatego dodatek “Google Analytics” często nie działał bez dodatkowych zmian ustawień w konfiguracji Google Analytics. Zaczynając od wersji 4.12.2, dodatek “Google Analytics” wspiera nową wersję usługi.

  • Więcej stron zawiera menu kontekstowe. W ostatnich wersjach CS-Cart i Multi-Vendor, w wielu miejscach dodaliśmy menu kontekstowe - menu pojawiające się po wyborze elementów z listy. Od wersji 4.12.2, menu kontekstowe są dostępne dla zakładek “Opcje”, “Grupy użytkownika”, “Banery”, “Listy cen”, “Źródła danych”, “Metody wysyłki”, “Podatki” i wiele innych.