Wersja 4.8.1 CS-Cart jest już dostępna!

Czerwiec 26, 2018

CS-Cart 4.8.1 z poprawkami dla administratorów

                                       

Większość poprawek w CS-Cart 4.8.1 pozostanie niewidoczna dla klientów, ale wersja ta znacznie ułatwi życie administratorom.

1. Responsywny panel administracyjny nie jest już dodatkiem, a częścią samego jądra CS-Cart. Jeśli dodatek Responsywny panel administracyjny (Beta) był aktywny w momencie aktualizacji do wersji 4.8.1, responsywny panel administracyjny będzie domyślnie aktywny.

Stary panel administracyjny wciąż pozostanie w sklepie, ale jako dodatek Stary panel administracyjny. Jest dostępny w CS-Cart, ale jest domyślnie aktywny tylko w sklepach, które w momencie aktualizacji używały starego panelu. Dodatek Stary panel administracyjny można wyłączyć w dowolnej chwili aby wrócić na responsywny panel administracyjny.
 

2. Dodatek Zaawansowany import produktów (Beta) jest teraz domyślnie zainstalowany i aktywny. Po aktualizacji, ścieżka Administracja → Import danych → Produkty prowadzi do nowego importu. Stary import wciąż pozostaje w sklepie, ale pod nazwą Produkty (nieaktualne).

Nowy import lepiej sobie radzi z dużą ilością produktów i przetwarza pliki XML ze znacznie większą liczbą zagnieżdżeń. Jeśli jeszcze go nie użyłeś, zapoznaj się z dokumentacją lub video:

3. Dodatek Zgodność z GDPR (EU) który umożliwia skonfigurowanie sklepu zgodnie z zasadami Unii Europejskiej w kwestii danych osobowych został poprawiony:

- Poprzednio dodatek umożliwiał zdefiniowanie e-maila oraz nazwy firmy dla celów GDPR w ustawieniach. Dane te zastępowały znaczniki [email] i [company] w powiadomieniach o przetwarzaniu danych osobowych. Jednak pojawiał się problem, gdy sklep miał wiele storefrontów.

- W wersji 4.8.1, ustawienia te zostały usunięte, a dane są pobierane bezpośrednio z pól Nazwa firmy oraz E-mail obsługi klienta dla każdego storefrontu (Ustawienia → Firma).

- Pole decydujące o pokazywaniu (lub nie) powiadomień o ciasteczkach zostało przeniesione z Ustawienia → Bezpieczeństwo do dodatku GDPR.

- Poprzednio można było jedynie włączyć lub wyłączyć powiadomienia o ciasteczkach (które i tak były aktywne). Teraz można też ustawić specjalną zgodę na ciasteczka, pojawiającą się tylko gdy klient jeszcze ich nie posiada w przeglądarce.

- Poprzednio, klienci musieli napisać maila jeśli chcieli usunąć konto lub otrzymać kopię danych w formacie XML. GDPR wymaga jednak, aby proces uzyskania danych był tak samo prosty, jak ich podanie.

- Dlatego dodaliśmy specjalny blok, umożliwiający klientom złożenie zapytania o usunięcie lub wydanie danych w ciągu kilku kliknięć. Odpowiedni e-mail zostanie wysłany automatycznie, a administrator będzie mógł na niego zareagować.

- Po aktualizacji blok należy aktywować ręcznie! Aby pojawiły się przyciski, należy dodać blok GDPR do zakładki Profile w zakładce Projektowanie → Bloki. Pamiętaj też o zaktualizowaniu powiadomień, gdy złożenie zapytanie o wydanie lub usunięcie danych stanie się prostsze.

4. Wprowadzamy ładowanie obrazków metodą przeciągnij i upuść: aby załadować obrazek, wystarczy go przeciągnąć na odpowiednie miejsce w panelu. Dodatkowo, główne i poboczne obrazki produktu znajdują się teraz w tym samym miejscu.

5. Dodana została możliwość wyboru domyślnego wariantu produktu.  Poprzednio, przy wielu wariantach produktu (na przykład, kolorów koszulki),na stronie produktu zawsze domyślnie pokazywał się pierwszy wariant i odpowiadające mu zdjęcie. Teraz możesz wybrać, który wariant ma się pojawiać domyślnie.

6. Wybór kategorii na stronie edycji produktu został poprawiony: możesz teraz wpisać część nazwy kategorii, a system podpowie resztę. Użyta technologia Select2 sprawi, że edycja kategorii będzie znacznie prostsza. Kategorie można też przeciągać i upuszczać: najwyższa kategoria na liście będzie główną kategorią produktu.

7. Powiadomienia o błędnym obliczaniu kosztów wysyłki w czasie rzeczywistym zostały wprowadzone.

Poprzednio, jeśli system nie potrafił poprawnie obliczyć kosztów wysyłki, administratorzy o tym nie wiedzieli, chyba że klient im o tym powiedział. Wersja 4.8.1 rozwiązuje ten problem.

W zakładce Ustawienia → Logi, zaznacz pole Błędy w kosztach wysyłki i kliknij Zapisz. Teraz każdy błąd przy kosztach wysyłki będzie zapisywany. Jeśli wystąpią 3 takie błędy w ciągu godziny w obrębie jednej metody wysyłki, zostanie wysłane powiadomienie na adres e-mail administratora strony w zakładce Ustawienia → Firma.